FBA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga iz oblasti odnosa s javnošću i kriznog komuniciranja
Ured FBA za informisanje | 22.11.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu