FBA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga putničke agencije - posredovanje pri nabavci avio karata
Ured FBA za informisanje | 23.11.2016

Preuzmite dokument u PDF formatu