FBA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja telefonske centrale i telefonskih aparata
Ured FBA za informisanje | 05.10.2016

Preuzmite dokument u PDF formatu