FBA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga putničkih agencija - posredovanje pri nabavci avio karata
Ured FBA za informisanje | 27.05.2016

Preuzmite dokument u PDF formatu