FBA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga stručnog usavršavanja za 2016. godinu iz oblasti bankarske supervizije
Ured FBA za informisanje | 21.04.2016

Preuzmite dokument u PDF formatu