FBA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga održavanja motornih vozila - lotovi 1 i 2 | 23.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga održavanja motornih vozila - lotovi 1 i 2

 

Preuzmite dokument u PDF formatu