FBA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava usluga revizije financijskih izvještaja Agencije za bankarstvo F BiH za 2015., 2016. i 2017. financijsku godinu
Ured FBA za informisanje | 03.12.2015

Preuzmite dokument u PDF formatu