FBA

Odluka o podacima i informacijama koje se dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/19)
Ured FBA za informisanje | 01.07.2019

Preuzmite dokument u PDF formatu