FBA

Odluka o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Komercijalnom bankom d.d. Tuzla u likvidaciji
Ured za informisanje | 29.11.2019

OBAVJEŠTENJE

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog likvidacionog upravnika Komercijalne banke d.d. Tuzla u likvidaciji (u daljem tekstu: Banka), donijela je Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Komercijalnom bankom d.d. Tuzla u likvidaciji.

Razmatrajuću prijedlog likvidacionog upravnika utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za pokretanje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka definisani odredbama Zakona o bankama Federacije BiH i Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH.

Uvažavajući činjenicu da je Banci prilikom pokretanja likvidacionog postupka oduzeta dozvola za rad, odredbe člana 232. stav (2) Zakona o bankama, koji predviđa obavezu Agencije da uz Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka navede posljedice iz člana 231. Zakona o bankama, utvrđeno je da isto nije primjenjivo u konkretnom slučaju, imajući u vidu da su navedene posljedice već nastupile otvaranjem likvidacionog postupka i oduzimanjem dozvole Banci za rad.

Preuzmite dokument u PDF formatu