FBA

Odluka o poništenju postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda - Usluge iz oblasti odnosa s javnošću za potrebe Agencije za bankarstvo FBiH
Ured FBA za informisanje | 20.05.2016

Preuzmite dokument u PDF formatu