FBA

Odluka o poništenju postupka javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za LOT 1- uredski materijal
Ured FBA za informisanje | 28.04.2016

Preuzmite dokument u PDF formatu