FBA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku - Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija Agencije za bankarstvo FBiH
Ured FBA za informisanje | 20.05.2016

Preuzmite dokument u PDF formatu