FBA
Odluka o poništenju postupka - Lot 1 i izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lot 2 u postupku javne nabavke usluga | 06.05.2021

Odluka o poništenju postupka - Lot 1 i izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lot 2 u postupku javne nabavke usluga

 

Preuzmite dokument u PDF formatu