FBA

Odluka o postupku i načinu vršenja otpisa ili konverzije instrumenata kapitala i obaveza banke
("Službene novine Federacije BiH", br. 26/18)
Ured FBA za informisanje | 09.04.2018

Preuzmite dokument u PDF formatu