FBA

Odluka o procjeni mogućnosti restrukturiranja banke i bankarske grupe
("Službene novine Federacije BiH", br. 26/18)
Ured FBA za informisanje | 09.04.2018

Preuzmite dokument u PDF formatu