FBA

Odluka o prodaji dionica, imovine, prava i obaveza banke u restrukturiranju
("Službene novine Federacije BiH", br. 26/18)
Ured FBA za informisanje | 09.04.2018

Preuzmite dokument u PDF formatu