FBA

Odluka o stavljanju van snage Odluke o minimalnim uslovima koje banka treba ispuniti za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa
("Službene novine FBiH", br. 103/18)
Ured FBA za informisanje | 27.12.2018

Preuzmite dokument u PDF formatu