FBA
Odluka o stavljanju van snage Odluke o minimumu uslova za izdavanje dozvole za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa filijalama banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj
("Službene novine FBiH", br. 103/18) | 04.04.2019

Odluka o stavljanju van snage Odluke o minimumu uslova za izdavanje dozvole za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa filijalama banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj
("Službene novine FBiH", br. 103/18)

Preuzmite dokument u PDF formatu