FBA

Odluka o stavljanju van snage Odluke o obračunu kamata i naknada za neaktivne račune
(“Službene novine FBiH”, br.42/17)
Ured FBA za informisanje | 20.06.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu