FBA

Odluka o stavljanju van snage Odluke o postupanju banke sa neaktivnim računima
(“Službene novine FBiH”, br.42/17)
Ured FBA za informisanje | 20.06.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu