FBA

Odluka o uslovima i načinu vršenja nezavisne procjene vrijednosti imovine i obaveza banke prije i u toku postupka restrukturiranja banke
("Službene novine Federacije BiH", br. 26/18)
Ured FBA za informisanje | 09.04.2018

Preuzmite dokument u PDF formatu