FBA
Odluka o usvajanju žalbe i stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga | 03.07.2020

Odluka o usvajanju žalbe i stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga

 

Preuzmite dokument u PDF formatu