FBA

Odluka o usvajanju žalbe ponuđača i poništenju postupka javne nabavke - Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija
Ured FBA za informisanje | 14.08.2015

Preuzmite dokument u PDF formatu