FBA
Održan Banking&Finance Forum "Inicijative za digitalnu budućnost" | 02.12.2021

Održan Banking&Finance Forum "Inicijative za digitalnu budućnost"

Direktor Mahmuzić sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Američka trgovačka Komora u BiH (AmCham BiH) i Udruženje banaka Bosne i Hercegovine (UBBiH) u srijedu, 01.decembra 2021. u hotelu „Holiday“ u Sarajevu, organizirali su Banking&Finance Forum pod tematskim nazivom „Inicijative za digitalnu budućnost“.

Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Jasmin Mahmuzić, kao jedan od panelista govorio je o izazovima regulatora i u uvođenju novih poslovnih modela odnosno digitalizacije bankarstva. Istaknuo je da se Agencija kao regulatorna institucija spremna prilagoditi promjenama na bankarskom tržištu, novim poslovnim modelima i da je digitalno poslovanje prvenstveno potrebno prilagoditi tržištu Bosne i Hercegovine.

"Ovo su vrlo aktuelne teme i jasno je da se moramo prilagođavati novom stanju kako ne bismo kao finansijski sektor doživjeli sudbinu dinosaurusa. Kao društvo i kao industrija se moramo prilagođavati, počev od regulatora, preko banaka individualno, pa na kraju i do samih korisnika finansijskih usluga: Tu mi moramo raditi više da educiramo široki krug klijenata, da znaju šta je digitalno bankarstvo, kako se ono može koristiti i koje su njegove prednosti" istakao je direktor Mahmuzić. Na konferenciji se pored navedenog razgovaralo i o digitalnoj transformaciji iz perspektive fin-tech kompanija, o implementaciji najmodernijih i najboljih rješenja u bankarstvu, te budućnosti bankarstva u tehnološkom i konceptualnom smislu.