FBA

Održan okrugli stol na temu važnosti savjetovanja i finansijske edukacije iz perspektive ombudsmena i savjetnika
Ured za informisanje | 07.11.2019

Međunarodna finansijska korporacija (IFC) članica Grupacije Svjetske banke u saradnji sa Uredom Ombudsmena za bankarski sistem u sastavu Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) i Agencije za bankarstvo Republike Srpske, održala je danas, 7.11.2019.godine u Sarajevu okrugli stol na temu važnosti savjetovanja i finansijske edukacije iz perspektive ombudsmena i finansijskih savjetnika. Okruglom stolu prisustvovalo je više od 25 savjetnika i državnih službenika zaduženiih za savjetovanja i finansijske edukacije građana iz različitih općina Federacije BiH i RS-a.  Razumijevanje važnosti savjetovanja i finansijske edukacije je vrlo bitan proces za stjecanje znanja na polju zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga. 

"Ured Ombudsmena kontinuirano poduzima aktivnosti sa svrhom unaprijeđenja finansijskog znanja korisnika finansijskih usluga. Izuzetno je važno sistemski raditi na povećanju svijesti o finansijskoj pismenosti, pravima korisnika finansijskih usluga i općenito na upoznavanju sa svim rizicima finansijskih usluga na tržištu. Uvjerena sam da rad sa stručnim službama na nivou lokalnih zajednica, koje su najbliže građanima, mogu doprinijeti unaprijeđenju i važnosti finansijskog savjetovanja“ istakla je Ombudsmen za bankarski sistem F BiH Lejla Smajović.

Okrugli stol dio je aktivnosti projekta "Mikrofinansije u Bosni i Hercegovini" koji provodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC) članica Grupacije Svjetske banke uz podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Shvaćajući potrebu i značenje obrazovanja građana, Ured Ombudsmena u saradnji sa IFC-om, će i dalje nastaviti raditi na finansijskoj edukaciji kako građana tako i službenika zaduženih za njihovo savjetovanje.