FBA

Održana prva regionalna konferencija iz oblasti upravljanja rizicima Novi regulatorni okvir u bankarstvu – stabilnost finansijskog sektora, kreditni rejting i ekonomski razvoj BiH
Ured FBA za informisanje | 02.10.2018

Konferencija Novi reulatorni okvir

Udruženje profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini, u utorak, 02.10.2018. godine, u hotelu Novotel, organiziralo je prvu regionalnu konferenciju iz oblasti upravljanja rizicima sa tematskim nazivom Novi regulatorni okvir u bankarstvu – stabilnost finansijskog sektora, kreditni rejting i ekonomski razvoj BiH.

Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Jasmin Mahmuzić, obratio se učesnicima konferencije u svojstvu uvodničara. Ovom prilikom gospodin Mahmuzić je izrazio posebno zadovoljstvo činjenicom da se ovakva konferencija održava u Sarajevu uz napomenu da Agencija za bankarstvo FBiH cijeni napore Udruženja profesionalnih rizik menadžera u Bosni i Hercegovini na jačanju profesionalne saradnje u specifičnim oblastima upravljanja rizicima, na nivou Bosne i Hercegovine i regiona.

„Živimo u periodu vrlo dinamičnih promjena i izazova za bankarski sistem. Ako analiziramo okolnosti koje su prethodili nepovoljnim događajima u prošlosti, možemo primijetiti globalne trendove koji upućuju na nadolazeće finansijske krize. Paralelno, treba prepoznati i značajne napore na globalnom nivou koji se odnose na uspostavljanje unaprijeđenih regulatornih okvira koji mogu umanjiti efekte budućih nepovoljnih događaja. Pored niza regulatornih zahtjeva, poseban značaj ima jačanje kontrolnih funkcija u finansijskom sektoru. Izdvojeno, funkcija upravljanja rizicima postaje značajnija i neophodna. Razmjena znanja, diskusije koje su usmjerene na rješavanje konkretnih pitanja, kao što je ova današnja, imaju izniman značaj. Iz ovog razloga moramo podržati rad Udruženja i uzeti učešće na ovakvim događajima.“ - istakao je Mahmuzić.

Prema riječima gospodina Mahmuzića, 2018. godina je donijela značajne promjene za banke u Bosni i Hercegovini. Od početka godine u primjeni su novi podzakonski akti kojima se supervizija i poslovanje sektora usaglašava sa zahtjevima relevantnih akata Evropske unije (EU). Postignut je odgovarajući stepen usklađenosti kojim je omogućen nastavak procesa približavanja EU. Također, ove godine imamo i prvu primjenu MSFI 9. Promjene se nisu odrazile negativno na poslovni rezultat sektora u prvom polugodištu, a možemo očekivati i nastavak rasta ključnih parametara.

„Povoljan period treba iskoristiti za jačanje regulatornog okvira i funkcija u bankama. Regulatori i supervizori imaju zakonsku ulogu održavanja stabilnosti sistema, ali ključnu ulogu i direktnu odgovornost preuzimaju i kontrolne funkcije i funkcije upravljanja rizicima u bankama. Svi moramo preuzeti odgovornost, raditi na primjeni standarda i relevantnih zahtjeva, poduzeti sve potrebne mjere za održavanje stabilnosti i nastavak ekonomskog razvoja BiH. Moramo biti svjesni prednosti koje donosi uređen i jak bankarski sistema, a u korist građana i privrede“ – poručio je gospodin Mahmuzić.

„Agencija za bankarstvo FBiH kao i Agencija za bankarstvo RS-a zadržavaju ključnu ulogu kod usaglašavanja regulatornih zahtjeva koji će biti usklađeni i spremni za procese integracija. Podrška naših međunarodnih partnera je neupitna i trebamo iskoristiti prilike za daljnji razvoj“. – zaključio je Mahmuzić.