FBA

Opšte informacije
Ured FBA za informisanje | 01.05.2018

Ombudsmen

Zaštita korisnika finansijskih usluga predstavlja jedan od ključnih sistema za očuvanje zdrave ekonomije i životnog standarda građana, a ova potreba pojačano je naglašena zbog posljedica svjetske ekonomske i finansijske krize i njenog djelovanja na finansijsko stanje privrednih subjekata i građana. Od stepena provođenja aktivnosti i zadataka na zaštiti korisnika, u značajnoj mjeri zavisi razvoj ekonomije, finansijska stabilnost i progresivnost bankarskog sistema.

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine u toku 2012.godine, proširena je regulatorno-nadzorna funkcija Agencije za bankarstvo Federacije BiH, i uspostavljen je institut Ombudsmena za bankarski sistem Federacije BiH, s ciljem promovisanja i zaštite prava i interesa fizičkih lica kao korisnika finansijskih usluga i mirnog rješavanja spornih odnosa između korisnika i subjekata bankarskog sistema.

Ombudsmen za bankarski sistem kao nezavisno lice i uvođenje ovog instituta u naš pravni sistem motivisano je, prije svega, potrebom da se obezbjedi efikasna i kvalitetna institucionalizirana zaštita prava korisnika usluga banaka, mikrokreditnih organizacija, lizing i faktoring društava zasnovana na principima vladavine prava.

Zadaci Ombudsmena imaju nekoliko svojstava i karakteristika definisanih zakonskom regulativom:
informiranost u cilju unapređenja zaštite korisnika finansijskih usluga, kao i povećanje nivoa finansijske edukacije, kako bi se finansijski proizvodi i usluge bolje razumjeli i koristili.
neformalnost postupka sa ciljem da se prosječnom korisniku finansijske usluge omogući da zaštiti svoja prava u slučaju spora, a da to nije praćeno značajnim utroškom novca i vremena, niti formalnostima i uobičajenom dužinom trajanja sudskih postupaka.
transparentnost u odnosima korisnika i subjekata bankarskog sistema podižu se na višu razinu međusobnog povjerenja, a konkurencija između subjekata bankarskog sistema postaje dinamičnija u pogledu uvažavanja zahtjeva korisnika za većom transparentnošću poslovanja subjekata bankarskog sistema.

Odgovorno finansiranje i veći stepen povjerenja korisnika, finansijski sistem čine stabilnim i zdravim, što konačno, i jeste cilj efikasne kontrole i nadzora.