FBA

Otklonjene sve smetnje i rizici koji bi se odnosili na sankcije i kontinuitet poslovanja Sberbank BH d.d. Sarajevo
Ured FBA za informisanje | 04.03.2022

Zaključno sa 4.martom 2022.godine, otklonjene su sve smetnje i rizici koji bi se odnosili na sankcije i kontinuitet poslovanja Sberbanke BH d.d. Sarajevo. Aktivnosti integracije poslovanja Sberbank BH unutar ASA grupacije su u toku.

Posebnu zahvalnost i priznanje povodom objektivnog i pravovremenog izvještavanja javnosti iskazujemo prema svim medijima u Federaciji BiH i BiH. Zahvaljujući ispravnom pristupu zaštićeni su interesi Federacije BiH, deponenata i svih klijenata u bankarskom sistemu Federacije BiH.