FBA

Pojašnjenje tenderske dokumentacije "Nabavka usluga opsluživanja kafe-kuhinje - bifea u poslovnim prostorijama Agencije za bankarstvo F BiH"
Ured FBA za informisanje | 30.07.2015

Preuzmite dokument u PDF formatu