FBA

Poništen tender za dokapitalizaciju (kupovinu) ili spajanje (pripajanje) sa drugom bankom Hercegovačke banke d.d. Mostar
Ured FBA za informisanje | 29.01.2009

Preuzmite dokument u PDF formatu