FBA

Posjeta delegacije Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država
Ured FBA za informisanje | 06.03.2024

6.3.2024. godine u prostorijama Agencije za bankarstvo FBiH, Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH održao je sastanak sa predstavnicima Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (eng. U.S. Department of the Treasury). Visoku delegaciju Ministarstva predvodila je gospođa Anna Morris, pomoćnik sekretara za globalne poslove, odgovorna za usmjeravanje strategija za sprječavanje finansiranja prijetnji nacionalnoj sigurnosti, te za zaštitu međunarodnog finansijskog sistema od zloupotreba vezanih za pranje novca i nezakonite aktivnosti. Mahmuzić i gospođa Morris sa saradnicima, imali su priliku razgovarati o važnim temama koje se odnose na daljnje jačanje stabilnosti bankarskog sistema i mjere koje se poduzimaju u cilju sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Istaknuto je da Agencija za bankarstvo FBiH ima snažnu podršku za nastavak uspješnog djelovanja i održavanje stabilnosti bankarskog sistema.