FBA

Potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Ured FBA za informisanje | 12.09.2018

Potpisivanje Momranduma EFSA FBA

Danas je u prostorijama Agencije za bankarstvo Federacije BiH upriličeno potpisivanje Memoranduma o saradnji između Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kojim je postignut dogovor o naučnoistraživačkom radu, studentskoj praksi i edukaciji studenata, donacijama, te organizaciji i održavanju zajedničkih naučno-stručnih skupova.

Pored navedenog održana je i prezentacija Master of business administration (MBA) programa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Tom prilikom direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH, Jasmin Mahmuzić je istakao da je to još jedan korak u aktivnijem doprinosu u izgradnji kadrova koji će raditi u bankarskom sektoru.

„Jedan od  ključnih segmenata stabilnosti bankarskog sektora,  osim regulative koju mi donosimo i provodimo unutar tog sektora u Federaciji BiH, jeste i obuka kadrova koji rade u finansijskim institucijama.  Mi moramo aktivno raditi u izgradnji kadrova koji će u finansijskim institucijama sprovoditi regulative, upravljati procesima i upravljati stabilnošću bankarskog sektora, to znači lakše obavljanje nadzora bankarskih institucija“ izjavio je direktor Agencije Mahmuzić.

MBA program je odgovor na sve ono što se danas u Europskoj Uniji traži od menadžerskog kadra u finansijskom sektoru.

Prezentaciji ovog značajnog programa Ekonomskog fakulteta prisustvovali su najviši zvaničnici i predstavnici ministarstava finansija, agencija za bankarstvo i agencija za osiguranje, te drugih državnih institucija, kao i predstavnici komercijalnih banaka, osiguravajućih društava i revizorskih kuća.