FBA
Organizacija i poslovanje | 05.04.2019

Organizacija i poslovanje

Organizaciju i poslovanje FBA postavljaju i vode direktor i zamjenik direktora FBA. Direktora i zamjenika direktora FBA imenuje na četiri godine Parlament Federacije BiH na prijedlog Vlade.

Odlukom Predstavničkog doma od 28.06.2022.godine i Doma naroda od 28.07.2022.godine za direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine imenovan je Jasmin Mahmuzić na mandatni period od četiri (4) godine.

Direktor FBA

Jasmin Mahmuzić rođen je 1973. godine u Tuzli. Fakultet, postdiplomski studij završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao i Master of Business Administration (MBA) na Univerzitetu Delaware (SAD). Priprema doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Bogato radno iskustvo sticao je radom u poslovnom sektoru, međunarodnim organizacijama misije u BiH, OHR i OSCE, ali i različitim društvenim projektima. Profesionalna karijera obuhvata značajno iskustvo rada u bankarstvu. Obavljao je poslove direktora Filijale Sarajevo u Sparkasse bank d.d. Sarajevo a 2015. godine imenovan je za člana Uprave/izvršnog direktora u Union banci, zadužen za segment poslovanja sa klijentima.

Dobitnik je stipendije Undegraduate Development programa State Departmenta - Univerziteta Dayton (SAD).

Priznati je stručnjak je iz oblasti poslovanja banaka, globalnog finansijskog tržišta te planiranja poslovanja.

Autor je više naučnih i stručnih radova, predavač, aktivni učesnik i govornik okruglih stolova kao i stručnih konferencija.