FBA

Direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH Jasmin Mahmuzić prisustvuje sastanku u organizaciji Bazelskog komiteta za bankarsku superviziju (BCBS) i Instituta za finansijsku stabilnost (FSI) pri Banci za međunarodna poravnanja (BIS)
Ured FBA za informisanje | 10.05.2023

Na poziv Bazelskog komiteta za bankarsku superviziju (BCBS) i Instituta za finansijsku stabilnost (FSI) pri Banci za međunarodna poravnanja (BIS), Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za Bankarstvo FBiH i predsjedavajući Grupe bankarskih supervizora Centralne i Istočne Europe (BSCEE) prisustvuje dvodnevnom sastanku koji se održava 9 i 10.05.2023.godine u BIS-u, Bazel Švicarska. U ulozi predsjedavajućeg BSCEE-a, g. Mahmuzić će održati uvodni govor, te predsjedavati panelom na temu “DeFi and tokenized assets: how to regulate?” Predsjedavajući panela g. Mahmuzić je, između ostalog, istakao značaj regulisanja i praćenja decentraliziranog finansiranja (DeFi) i ukazao na rizike i potencijalne slabosti ovog sistema u odnosu na tradicionalni finansijski sistem. Na kraju, g. Mahmuzić je izrazio zahvalnost za uspješan i kontinuiran rad na sprovođenju najboljih praksi i međunarodnih standarda od strane BCBS-a i FSI-a u saradnji sa institucijama za superviziju banaka. Sastanak koji se održava na najvišem nivou kojem prisustvuju viceguverneri centralnih banaka, čelnici institucija za superviziju banaka u Europi, te ostali značajni učesnici, ima za cilj i promociju supervizorskog dijaloga u vezi sa trenutnim i budućim dešavanjima u finansijskom sektoru na globalnom i regionalnom nivou.