FBA

Strateški prioriteti o upravljanju i nadzoru rizika povezanih sa klimatskim promjenama i okolišnim rizicima u bankarskom sektoru za period 2023.-2025. godina
Ured FBA za informisanje | 13.02.2023

 

Preuzmite dokument u PDF formatu