FBA

Uputstvo o načinu sačinjavanja izvještaja koje banka dostavlja za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke 31.08.2021.godine
Ured za informisanje | 11.02.2022

Preuzmite dokument u PDF formatu