FBA
Zakon o faktoringu - neslužbeni prečišćeni tekst – Službene novine FBiH br. 14-16 i 74-20 | 13.10.2023

Zakon o faktoringu - neslužbeni prečišćeni tekst – Službene novine FBiH br. 14-16 i 74-20

Preuzmite dokument u PDF formatu