FBA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEASINGU
("Službene novine FBiH", broj: 104/16 od 30.12.2016. godine)
Ured FBA za informisanje | 12.01.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu