FBA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEASINGU
("Službene novine FBiH", broj 65/13 od 23.08.2013.god.)
Ured FBA za informisanje | 29.10.2013

Preuzmite dokument u PDF formatu