FBA

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O LEASINGU
("Službene novine FBiH", broj 39/09 od 16.06.2009.god.)
Ured FBA za informisanje | 29.03.2011

Preuzmite dokument u PDF formatu