FBA

ZAKON O LIZINGU NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST
(“Službene novine Federacije BiH“, br. 85/08, 39/00, 65/13 i 104/16)
Ured FBA za informisanje | 10.03.2017

Preuzmite dokument u PDF formatu