FBA

Odluka o dopunama Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka („Službene novine Federacije BiH“, broj: 37/20)
Ured FBA za informisanje | 12.06.2020

 

Preuzmite dokument u PDF formatu