FBA
FIA i FBA potpisale Memorandum o saradnji u segmentu pristupa podacima iz Registra finansijskih izvještaja i Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata | 14.09.2021

FIA i FBA potpisale Memorandum o saradnji u segmentu pristupa podacima iz Registra finansijskih izvještaja i Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata

Direktor Mahmuzić sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

U petak, 10. rujna 2021. Financijsko-informatička agencija i Agencija za bankarstvo Federacije BiH zaključile su Memorandum o suradnji s ciljem unapređenja suradnje u segmentu pristupa podacima iz Registra financijskih izvještaja i Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata, poboljšanje operativnosti u postupanju i poduzimanju potrebnih mjera iz nadležnosti Agencije, kao i uspostavljanje okvira za buduću međusobnu suradnju. Memorandum su u Sarajevu potpisali direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić i direktorica Financijsko-informatičke agencije Irma Borovac. Okvirom za suradnju, a s namjerom zajedničkog djelovanja, osiguran je kontinuirani pristup pouzdanim informacijama radi sagledavanja gospodarskih kretanja, unapređenja poslovanja subjekata bankovnog sustava, kao i procjene rizika poslovanja na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. ''Dogovoreno je poduzimanje zajedničkih aktivnosti na poljima od obostranog interesa, što obuhvaća i unapređenje izvještavanja prema relevantnim registrima s ciljem jačanja financijske discipline na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine '' izjavio je Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.