FBA

Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine g. Jasmin Mahmuzić je izabran za predsjedavajućeg BSCEE grupe
Ured FBA za informisanje | 23.12.2022

Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine g. Jasmin Mahmuzić je 16. decembra 2022. godine zvanično preuzeo funkciju predsjedavajućeg Grupe bankarskih supervizora iz Centralne i Istočne Europe (BSCEE). U skladu sa Sporazumom kojim se uređuje rad organizacije BSCEE, predsjedavajući se svake godine bira iz reda institucija članica. BSCEE grupa okuplja 25 institucija članica iz 24 zemlje s ciljem promovisanja bliže saradnje između bankarskih supervizora svojih članica. Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je postala članica BSCEE grupe 2002. godine i od tada je aktivno uključena u rad iste. Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je prvi put predsjedavala Grupom 2013. godine, te je ponovo izabrana za predsjedavajuću od strane BSCEE članica u decembru 2022. godine.