FBA

Obavijest o objavi Izmjena Smjernica za izvještavanje Agencije za bankarstvo Federacije BiH o primjeni ICAAP-a i ILAAP-a u banci
Ured FBA za informisanje | 04.06.2020

U okviru redovnih regulatornih aktivnosti Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) izvršena je izmjena Smjernica o izvještavanju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine o primjeni ICAAP-a i ILAAP-a u banci.

Izmjene Smjernica su objavljene na web stranici Agencije 02.06.2020. godine u okviru rubrike „Novi regulatorni okvir“, uz Odluku o internom procesu adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene likvidnosti u banci („Službene novine  FBiH“ broj 16/19).

Agencija za bankarstvo F BiH