FBA
Njemačka savezna banka (Deutsche Bundesbank) je, zajedno sa 19 centralnih banaka država članica Evropskog sistema centralnih banaka, Evropske centralne banke i Evropske komisije, dovršila program finansiran od strane EU, a namijenjen podršci centralnim bankama i agencijama za superviziju banaka u zemljama Zapadnog Balkana koje su kandidati i potencijalni kandidati za pristupanje EU | 09.12.2021

Njemačka savezna banka (Deutsche Bundesbank) je, zajedno sa 19 centralnih banaka država članica Evropskog sistema centralnih banaka, Evropske centralne banke i Evropske komisije, dovršila program finansiran od strane EU, a namijenjen podršci centralnim bankama i agencijama za superviziju banaka u zemljama Zapadnog Balkana koje su kandidati i potencijalni kandidati za pristupanje EU

Direktor Mahmuzić sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Njemačka savezna banka (Deutsche Bundesbank) je, zajedno sa 19 centralnih banaka država članica Evropskog sistema centralnih banaka, Evropske centralne banke i Evropske komisije, dovršila program finansiran od strane EU, a namijenjen podršci centralnim bankama i agencijama za superviziju banaka u zemljama Zapadnog Balkana koje su kandidati i potencijalni kandidati za pristupanje EU. Dana 16.decembra 2021. godine je Njemačka savezna banka (Deutsche Bundesbank), zajedno sa 19 centralnih banaka država članica Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB), Evropskom centralnom bankom (ECB) i Evropskom komisijom, održala zaključni događaj programa finansiranog od strane EU, a koji je bio namijenjen Banci Albanije, Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, Centralnoj banci Republike Kosovo, Centralnoj banci Crne Gore, Narodnoj banci Republike Sjeverne Makedonije i Narodnoj banci Srbije. Cilj ovog programa je daljnje jačanje institucionalnih kapaciteta institucija-krajnjih korisnika, što se prije svega odnosi na unaprjeđenje njihovih analitičkih alata i politika, te prenos najboljih međunarodnih i evropskih standarda u okvire državnih praksi.

Evropska unija (EU) je iz svog Instrumenta predpristupne pomoći (IPA II) za ovaj program izdvojila 2,0 miliona USD. Tokom završne sjednice Upravljačkog odbora Programa i zaključnog događaja koji su organizovani danas od strane Njemačke savezne banke, profesor Joachim Wuermeling, član Izvršnog odbora Njemačke savezne banke, je naglasio sljedeće: „Ovaj program je ključni primjer istinski kolaborativnog pristupa ESCB-a. Nastupajući zajedno i jedinstveno, ESCB se pokazao kao značajan partner u zajednici centralnih banaka, te je spreman podržati naše kolege sa Zapadnog Balkana u njihovim naporima ka postizanju najviših standarda i to u korist njihove ekonomije i njihovog stanovništva“. Gosp. Florian, vođa tima pri Generalnoj direkciji za susjedstvo i pregovore o proširivanju Evropske komisije, je podvukao sljedeće: „Ovaj program predstavlja značajan doprinos poboljšanju ekonomskog upravljanja na Zapadnom Balkanu. Ovim se podržava priprema centralnih banaka na Zapadnom Balkanu za njihovu integraciju u Evropski sistem centralnih banaka.”

Tokom perioda od 33 mjeseca, Njemačka savezna banka, 19 državnih centralnih banaka, te ECB, su organizovali intenzivni regionalni program obuke o ključnim pitanjima po centralne banke i superviziju banaka, što je uključivalo 20 trening sesija za 360 stručnjaka. Obuka se posebno fokusirala na područja supervizije banaka, finansijske stabilnosti, zaštite korisnika finansijskih usluga, te finansijske inkluzije, oporavka i restruktuiranja, monetarne politike, platnog prometa, statistike, usklađenosti i EU integracija, politike upravljanja, računovodstva i interne revizije. Takođe, održane su dvije radionice na temu politike restruktuiranja problematičnih kredita i upravljanja, a koje su bile namijenjene relevantnim donosiocima odluka. Dodatno, programom su se implementirale bilateralne mjere i praksa za šest zemalja Zapadnog Balkana koje su kandidati ili potencijalni kandidati za pristupanje EU, a u skladu sa onim što je definisano na sjednicama Upravljačkog odbora Programa. Predstavnici institucija korisnika Programa su naglasili značajna postignuća, kao na primjer na području zaštite korisnika finansijskih usluga, upravljanja inostranim rezervama, međunarodnih odnosa, platnog prometa, sprječavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma, restruktuiranja finansijskih institucija i statistike.

Usprkos vanrednim okolnostima nastalim usljed pandemije, Program je u potpunosti uspješno implementiran. Isto je postignuto zahvaljujući konstantnoj podršci Evropske komisije, kao i izrazito prilagodljivom stavu svim članova i stručnjaka uključenih u Program. Tokom pandemije, digitalizacija i informatički alati su zamijenili tradicionalne sastanke uživo, tako da se moralo nešto žrtvovati na planu lične interakcije i izgranje odnosa. Program je realizovan od strane Njemačke savezne banke, a u partnerstvu sa Nationale Bank van België (Narodnom bankom Belgije), Българска народна банка (Bugarskom narodnom bankom), Česká národní banka, Bankom Grčke, Banco de España, Banque de France, Hrvatskom narodnom bankom, Centralnom bankom Irske, Banca d’Italia, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Bankom Slovenije i Národná banka Slovenska. Evropska cetralna banka je ostvarila svoj doprinos u implementaciji Programa. Snimljen je i kratki film kako bi se prikazali utisci o Programu, te pružile određene povratne informacije od samih učesnika. Film se može pohraniti putem sljedećeg linka: https://we.tl/t-t0IWrlHvyk