FBA

Javni poziv za kupovinu imovine i/ili preuzimanje imovine Postbank BH Poštanske banke Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo u likvidaciji
Ured FBA za informisanje | 23.09.2013

Preuzmite dokument u PDF formatu