FBA

Mikrokreditnoj fondaciji „ ŽENE ZA ŽENE International “ Sarajevo oduzeta dozvola za rad za obavljanje poslova davanja mikrokredita
Ured FBA za informisanje | 18.10.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu