FBA
Obavijest o objavama na web stranici Agencije za bankarstvo Federacije BiH: Uputstva za primjenu Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi, Instrukcije za sačinjavanje planova oporavka banke i bankarske grupe u 2020. godini i Uputstva za primjenu Odluke o upravljanju deviznim rizikom banke | 17.07.2020

Obavijest o objavama na web stranici Agencije za bankarstvo Federacije BiH: Uputstva za primjenu Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi, Instrukcije za sačinjavanje planova oporavka banke i bankarske grupe u 2020. godini i Uputstva za primjenu Odluke o upravljanju deviznim rizikom banke

 

Obavijest o objavama na web stranici Agencije za bankarstvo Federacije BiH