FBA

Obavijest o okončanju postupka restrukturiranja nad Sberbank BH dd Sarajevo
Ured FBA za informisanje | 11.04.2022

Dana 08.04.2022. godine okončan je postupak restrukturiranja nad Sberbank BH dd Sarajevo koji je pokrenut Rješenjem Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine o pokretanju postupka restrukturiranja nad Sberbank BH d.d. Sarajevo broj: 04-2-2-653/22 od 01.03.2022. godine. Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je dana 08.04.2022. godine donijela Rješenje o okončanju postupka restrukturiranja nad Sberbank BH d.d. Sarajevo broj: 04-2-1-1398/22 s obzirom da je ocijenjeno da su postignuti ciljevi restrukturiranja definisani članom 180. Zakona o bankama: osiguravanje kontinuiteta ključnih funkcija, izbjegavanje većeg štetnog učinka na finansijsku stabilnost, posebno sprječavanjem širenja štetnih učinaka na finansijski sistem, uključujući i njihovo širenje na tržišnu infrastrukturu te održavanje tržišne discipline, zaštita javnih sredstava tako da se na najmanju moguću mjeru svede oslanjanje na javnu finansijsku pomoć, zaštita deponenata koji imaju osigurane depozite i zaštita sredstava i imovine klijenata. Također, u Registru vrijednosnih papira izvršen je prijenos dionica emitenta Sberbank BH d.d. Sarajevo na „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo kao Kupca po Okvirnom ugovoru o kupoprodaji dionica Sberbank BH d.d. Sarajevo. Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine dana 25.03.2022. godine donijela je Rješenje broj: 04-1-3-874-1/22 kojim se daje prethodna saglasnost društvu „ASA FINANCE“ d.d. Sarajevo za sticanje dionica SBERBANK BH d.d. Sarajevo, na osnovu kojih neposredno stiče kvalificirani udjel u SBERBANK BH d.d. Sarajevo i to 100% udjela u dioničkom kapitalu.

 

Rješenje o okončanju postupka restrukturiranja nad Sberbank BH dd Sarajevo